Praktijkinformatie

MISSIE:  waar staan we voor als huisartspraktijk? 

Vanuit onze huisartspraktijk willen we goede huisartsgeneeskundige zorg en behandeling bieden aan patiënten uit Nuenen, Gerwen en Nederwetten. We streven naar laagdrempelige en persoonlijke zorg, waarbij continuïteit van zorg erg belangrijk is. We proberen in de contacten met de patiënt ook rekening te houden met de gegevens uit de sociale omgeving en de persoonlijke levensgeschiedenis, met oog voor de patiënt als uniek persoon.

 

VISIE:  waar gaan we voor als huisartspraktijk? 

We bieden laagdrempelige en persoonlijke huisartsenzorg. Onze praktijk is elke werkdag geopend. We proberen telefonisch zo goed mogelijk bereikbaar te zijn. Het is altijd mogelijk om bij spoed- of dringende situaties een afspraak te maken voor dezelfde dag. We hebben een website met de mogelijkheid om 24 uur per dag afspraken te maken en herhaalrecepten aan te vragen. Ook via de receptenlijn is dit altijd mogelijk. We werken goed samen met de andere huisartsen in Nuenen. 

We vinden dat er voor een goede arts-patiëntrelatie een voldoende vertrouwensbasis nodig is. Nieuwe patiënten kunnen naar wens een kennismakingsgesprek aanvragen. Als de huisarts het na ontvangst van het dossier van de vorige huisarts nodig vindt om dingen uit het medisch verleden nader te bespreken, zal hij hiervoor een afspraak laten inplannen.   

In onze praktijk zijn twee huisartsen werkzaam. De patiënten mogen zelf kiezen welke huisarts ze bezoeken, waardoor wij het open laten om een bepaalde klacht te bespreken met een huisarts naar eigen keuze. In spoedsituaties zal de huisarts die aanwezig en beschikbaar is op die dag u de zorg verlenen.  

Wij beoefenen alleen de reguliere geneeskunde, dus geen alternatieve geneeskunde. We werken zo veel mogelijk volgens landelijk geaccepteerde richtlijnen en protocollen, die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Onze praktijk streeft ernaar kwalitatief hoogwaardige geneeskundige zorg te leveren volgens de richtlijnen van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap). Wij zijn geaccrediteerd door NHG, waarmee wij hebben aangetoond voldoende kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid te bieden. Wij worden hierin jaarlijks intensief getoetst.  

Wij staan voor verantwoord en veilig medicijngebruik. Dit houdt in dat wij in onze praktijk en met de Nuenense apotheken afspraken hebben over controle van medicijnen bij voorschrijven, herhaling, aflevering en gebruik. In Nuenen bestaat hiervoor een gezamenlijk beveiligd computernetwerk van huisartsen en apotheken. Internetapotheken en apotheken in de ziekenhuizen hebben deze controlemogelijkheid niet en dragen naar onze mening daarom niet bij aan een goede kwaliteit van zorgverlening. We zijn terughoudend bij het voorschrijven van slaapmiddelen en vinden het noodzakelijk dat het gebruik van chronische medicatie ten minste jaarlijks wordt geëvalueerd; door ons, de specialist en/of de apotheek.