Praktijkinformatie

MISSIE:  waar staan we voor als huisartspraktijk?

 

Vanuit onze huisartspraktijk willen we goede huisartsgeneeskundige zorg en behandeling bieden aan patiënten uit Nuenen, Gerwen en Nederwetten. We streven naar laagdrempelige en persoonlijke zorg, waarbij continuïteit van zorg erg belangrijk is. We proberen in de contacten met de patiënt ook rekening te houden met de gegevens uit de sociale omgeving en de persoonlijke levensgeschiedenis, met oog voor de patiënt als uniek persoon.

 

VISIE:  waar gaan we voor als huisartspraktijk?

 

We bieden laagdrempelige en persoonlijke huisartsenzorg. Onze praktijk is elke werkdag geopend. We proberen telefonisch zo goed mogelijk bereikbaar te zijn. Het is altijd mogelijk om bij spoed- of dringende situaties een afspraak te maken voor dezelfde dag. We hebben een website met de mogelijkheid om 24 uur per dag herhaalrecepten aan te vragen. Ook via de receptenlijn is dit altijd mogelijk. We werken goed samen met de andere huisartsen in Nuenen.

 

We vinden dat er voor een goede arts-patiëntrelatie een voldoende vertrouwensbasis nodig is. Nieuwe patiënten kunnen zich pas inschrijven in onze praktijk na een kennismakingsgesprek.

 

Patiënten in onze praktijk hebben een vaste huisarts. Wanneer de eigen huisarts niet aanwezig is en zorg op korte termijn nodig is, wordt de zorg verleend door een andere in de praktijk werkzame huisarts.

 

Wij beoefenen alleen de reguliere geneeskunde, dus geen alternatieve geneeskunde. We werken zo veel mogelijk volgens landelijk geaccepteerde richtlijnen en protocollen, die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Onze praktijk streeft ernaar kwalitatief hoogwaardige geneeskundige zorg te leveren volgens de richtlijnen van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap). Wij zijn momenteel bezig met de NHG-praktijkaccreditering. Dit is een kwaliteitskeurmerk waarin kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid centraal staat.

 

 

Wij staan voor verantwoord en veilig medicijngebruik. Dit houdt in dat wij in onze praktijk en met de Nuenense apotheken afspraken hebben over controle van medicijnen bij voorschrijven, herhaling, aflevering en gebruik. In Nuenen bestaat hiervoor een gezamenlijk beveiligd computernetwerk van huisartsen en apotheken. Internetapotheken en apotheken in de ziekenhuizen hebben deze controlemogelijkheid niet en dragen naar onze mening daarom niet bij aan een goede kwaliteit van zorgverlening. We zijn terughoudend bij het voorschrijven van slaapmiddelen en vinden het noodzakelijk dat het gebruik van chronische medicatie ten minste jaarlijks wordt geëvalueerd, door ons, de specialist en/of de apotheek.

 

 

 


Via het submenu kunt u alle relevante informatie over de praktijk terug vinden.