Niet nagekomen afspraken

Vergoeding indien u niet op uw afspraak verschijnt.

Met ingang van juni 2018 heeft Huisartsenpraktijk Anderegglaan een ‘no-show’ tarief ingevoerd.

Het aantal patiënten dat niet op een afspraak verschijnt, is de laatste jaren helaas  sterk toegenomen. Tegelijkertijd neemt het aantal patiënten dat een afspraak wil maken de laatste jaren ook sterk toe. Het is daarom erg vervelend als iemand niet op een afspraak verschijnt.

Als het niet lukt om op een afspraak te komen, meldt dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag) telefonisch bij de assistente. Wij kunnen dan op dat tijdstip een andere patiënt inplannen en zo kunnen we de wachttijd om op het spreekuur te komen zo kort mogelijk houden.

Wanneer u éénmalig niet op het spreekuur bent gekomen zonder de afspraak tijdig af te zeggen, dan krijgt u van de praktijk een brief met daarin een waarschuwing. Uiteraard houden we hierbij rekening met overmachtsituaties.

Mocht u voor de tweede keer niet komen zonder annulering, dan zullen er kosten in rekening gebracht worden. U ontvangt dan een nota. Voor een enkel consult brengen wij €15,- in rekening, voor een dubbel consult € 25,-. Deze bedragen worden door uw ziektekostenverzekeraar helaas niet vergoed.

Mochten er vragen zijn over bovenstaande dan kunt u contact opnemen met de
assistente.

Wij hopen op uw begrip en medewerking.