Avond-,nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost

Op werkdagen na 17.00 uur en tijdens het weekend is er, uitsluitend voor dringende en spoedeisende gevallen, altijd een dienstdoende huisarts beschikbaar op de  spoedpost van de centrale huisartsenpost (CHP). Er zijn twee spoedposten,  één bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en één bij het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop.

Afspraken

In voorkomende gevallen dient u eerst telefonisch contact op te nemen met de CHP, tel. 0900-8861. Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand. In het weekblad 'Rond de Linde' vindt u informatie over de weekenddienstregeling van huisarts en apotheek.