Delen medische gegevens

 

Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. U kunt daardoor zomaar in de spreekkamer van een ‘vreemde’ arts, een onbekende apotheek of op de huisartsenpost terecht komen. Dan is het goed als de zorgverlener uw patiëntgegevens kan inzien. Hij of zij kan zich zo snel een beeld vormen van uw gezondheidssituatie. Daarvoor is het wel nodig dat gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen collega’s in de zorg. Dit kan en mag echter alleen als u hier toestemming voor heeft geven. U behoudt wel altijd het recht om uw goedkeuring in te trekken. In de folder kunt u meer informatie verkrijgen.

Let op !
Voor kinderen tot 12 jaar dienen de ouders toestemming te verlenen.
Kinderen tussen 12 en 16 jaar dienen, naast de toestemmingsverlening door hun ouders, ook nog zelf een formulier te ondertekenen.
Iedereen van 16 jaar of ouder dient zelf een formulier in te vullen en te ondertekenen.

Toestemming geven kan op de volgende manieren:
Optie 1: geef hen een ingevuld toestemmingsformulier
Optie 2: regel het online op www.volgjezorg.nl en zoek op 'Huisartsenpraktijk Van de Sande - Nuenen'