Uitwisseling patiëntgegevens

Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. U kunt daardoor zomaar in de spreekkamer van een ‘vreemde’ arts, een onbekende apotheek of op de huisartsenpost terecht komen. Dan is het goed als de zorgverlener uw patiëntgegevens kan inzien.
Hij of zij kan zich zo snel een beeld vormen van uw gezondheidssituatie. Daarvoor is het wel nodig dat gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen collega’s in de zorg.

Met ingang van 1 januari 2013 kan dit alleen nog maar wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Informatie folder

Er is een registratieformulier dat u in dient te vullen. Hierop kunt u aangeven of u wel óf niet akkoord gaat met het uitwisselen van uw medische gegevens.
Met uw akkoord mogen uw medische gegevens gedeeld worden. U behoudt wel altijd het recht om uw goedkeuring in te trekken.

U kunt via onderstaande link het formulier downloaden, invullen en vervolgens opsturen of inleveren bij ons op de praktijk. Deze registratieformulieren zijn uiteraard ook los verkrijgbaar bij ons in de praktijk.

 Toestemmingsformulier Opt-In

 

Let op !
Voor kinderen tot 12 jaar dienen de ouders toestemming te verlenen.
Kinderen tussen 12 en 16 jaar dienen, naast de toestemmingsverlening door hun ouders, ook nog zelf een formulier te ondertekenen.
Iedereen van 16 jaar of ouder dient zelf een formulier in te vullen en te ondertekenen.

                                   

Voor meer informatie: zie  www.vzvz.nl